Time Zones

Johannesburg - South Africa

11:53:45 AM

London - UK

10:53:45 AM

GMT Time

09:53:45 AM

EST/CDT Time

04:53:45 AM

CST/MDT Time

03:53:45 AM

Donate

Donate

Discord App Widget
Raven Leaving...
a3human 0 Comments · Likes · Like · 22nd Dec 2016
General Clan News
Dit is met jammerte dat ek moet deel dat Raven (Marcel) het besluit het om te bedank as Co-leader en ook vanaf Boere camp. Hy het hard gewerk aan die clan en groot veranderinge gemaak. 
Almal het nie altyd saam gewerk nie, maar ons kon a swift in strategies sien. Ons het nuwe dinge probeer en gegroei met sy hulp. Ongelukkig, het hy ook gegroei en ook die clan uit gegroei. 
Hy het gedink hy sal albei kan doen... die clan help co-lead en sy passie vir die game op die international veld met Wolfie account uitoefen. Maar dit is moeilik om alles te juggle, so hy het besluit om wolfie op te hang en sy 2 raven accounts internationals toe te vat. 
Ek is seker ek kan namens ons almal hom die beste  toewens en ons sal ogie uithou vir sy attack op powerbang of ClashWithRav!
Hy is altyd welkom om te kom kuier en ons mag hom dalk so nou en dan intrek vir bietjie training! 
Jammer om 'n goeie ou te verloor, maar trots dat ons die fondasie gebou sodat hy daar kan gaan deel wees. 

Om hom aan te help met sy nuwe ventrue skenk ons graag R150 Voucher, sien dit as aandele koop!

RSS Feed
Welcome

Forgot Password?
Online Members
None
Online Guests: 5
Site Visitors
12477
1146
667
377
306
259
162
119
88
68
65
59
Events